Email

Info@fabrikkensundhed.dk

Telefon

44 22 07 00

Varmtvandsbassin

Træning i varmtvandsbassin

Træning i det varme vand er velegnet til alle patientgrupper, og i særdeleshed til dem med  sygdomme i muskler og led og følger efter blodpropper.  Her er  varmtvandstræning særdeles velegnet i den tidlige genoptræning.

Vand er et rigtig godt træningsredskab med nogle særlige egenskaber:

  • Vandets opdrift gør at du kan komme længere ud i dine bevægelser, end du kan på land. Varmen i sig selv virker smertedæmpende og kombineret med vandets opdrift, giver det god mulighed for at træne en smerteplaget krop, eller f.eks. et specifikt led med bevægeindskrænkning.  
  • I vandet bliver du aflastet med omkring 40 – 90% af din vægt på land, hvilket gør det muligt at begynde på genoptræning langt tidligere end på land. F.eks. hvis du har begrænsninger på hvor meget du må støtte på et ben.
  • Vand har et hydrostatisk tryk, der har en positiv virkning på kredsløbet, hjertet, respirationsmusklerne, lungerne, nyrerne og det autonome nervesystem, og giver øget blodgennemstrømning til muskler og hjerte.

Inden du kan deltage på holdet, skal du tale med en af vores fysioterapeuter, omkring dine udfordringer og eventuelle smerter og sammen laver I et mål med træningen.

Vi tilbyder varmtvands bassintræning hver fredag.

Fredage tilbyder vi både individuel træning på hold samt holdundervisning med en fysioterapeut.
Individuelt hold: Hvis du f.eks. sidder i kørestol, er svagt gående, har spasticitet, kognitive udfordringer, CP, børnegigt o.lign., kan det individuelle hold være noget for dig. Hver deltager skal selv have en ledsager med. Der laves øvelser/træningsprogram til hver enkelt ud fra dennes niveau. Det kan være udspænding af kontrakturer, fokuseret træning af balance, generel bevægelse i vand osv.
Når du kommer i vandet, vil du opleve, at du pludselig kan bevæge dig selvstændigt uden hjælpemidler. Derudover indbyder det bløde element til leg, og det kan være motiverende i sig selv.
Holdundervisning: Holdundervisningen er fysioterapeutisk træning i vand. Vandet er ikke målet i sig selv, det er et middel, og fysioterapeuten bruger sin viden om opdrift, turbulens og hydrostatisk tryk i træningen. Vi arbejder med mange forskellige fokusområder, men i særdeleshed balance, stabilitet og den frie bevægelighed.