Email

Info@fabrikkensundhed.dk

Telefon

44 22 07 00

Fysioterapi

Priser fysioterapi uden henvisning

  • Fysioterapi 1. konsultation Kr. 506,72
  • Fysioterapi efterfølgende konsultation Kr. 322,19

Priser fysioterapi med henvisning

Fysioterapi

Vi tilbyder fysioterapeutisk undersøgelse, behandling og træning.

I vores praksis prioriterer vi god tid og er fagligt og medmenneskeligt engagerede. Vi følger med i fagets udvikling og dygtiggør os løbende på efteruddannelseskurser. Vi repræsenterer tilsammen en bred viden og et stort erfaringsgrundlag indenfor fysioterapi, ligesom vi er gode til at trække på hinandens ressourcer.

I vores faglige tilgang lægger vi vægt på, at du som patient deltager aktivt i din behandling og vi tilbyder derfor en bred vifte af træningsmuligheder både individuelt og på hold i træningssalen.

Du behøver ikke en henvisning for at få behandling hos os, vær blot opmærksom på, at du uden henvisning ikke modtager tilskud fra den offentlige sygesikring. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du få tilskud herfra både med og uden henvisning fra lægen.

Behandlingsmuligheder

Hvad er fysioterapi?

Fysioterapi er en sundhedsfaglig disciplin, der fokuserer på at hjælpe mennesker med at bevare, genoprette eller forbedre deres fysiske funktionsevne og mobilitet. Fysioterapi anvendes typisk til at behandle en række forskellige problemer i bevægeapparatet, herunder skader, smerte, inflammation, og funktionsnedsættelser.

Fysioterapeuten starter altid med et grundigt interview (en anamnese), hvor der spørges ind til patientens problemstillinger, f.eks. omhandlende smerter, skader og funktionsnedsættelser samt patientens forventninger til behandlingsforløbet.

Fysioterapeuten vil ud fra patientens beskrivelser, foretage en grundig undersøgelse af bevægeapparatet og ud fra fundene i undersøgelsen lægge en behandlingsplan i samarbejde med patienten. Det er i hele forløbet vigtigt, at patienten får en forståelse for sine problemer og hvad patienten selv kan bidrage med for at få det bedre.

Der er mange forskellige behandlingsmuligheder inden for fysioterapi, og hvilken behandling der vælges, afhænger af patientens specifikke behov og tilstand. Nogle af de mest almindelige behandlingsformer er: 

Manuel terapi som massage, strækning, mobilisering og manipulation af leddene. Manuel terapi kan hjælpe med at forbedre bevægelsesindskrænkninger og reducere smerter.

Øvelser og træning hjælper med at reducere smerte og inflammation. Det forbedrer også patientens generelle helbredstilstand og er derfor en vigtig faktor i både den akutte problemstilling og som forebyggelse af tilbagefald. Fysioterapeuten kan lave et individuelt træningsprogram til patienten for at forbedre styrke, fleksibilitet og bevægelsesmønstre. Det er også muligt at patienten kan have gavn af at deltage i træning på hold, som er specifikt målrettet de problemer som patienten har.

Supplerende behandlingstiltag som:

Akupunktur

Laserbehandling

Ultralydsscanning

Brug af tape, støttebandager og indlægssåler

Specialudviklet træningsudstyr som f.eks Alter G

“Fysioterapifaget bestod i gamle dage primært af massage og varme pakninger. Det har ændret sig markant i løbet af de sidste 20-25 år. Der er kommet en hel anden forståelse for at kroppen skal betragtes som en helhed og at man ikke kun symptombehandler lige der hvor det gør ondt.

Tilgangen er blevet mere individualiseret, og refleksion, klinisk ræsonnering og analyse af den enkelte patients problemstilling har fået en central plads og betydning for, hvordan fysioterapeuten og patienten arbejder sammen for at afhjælpe patientens problematikker.”