Email

Info@fabrikkensundhed.dk

Telefon

44 22 07 00

Gigthold GLA:D®

Gigthold GLA:D®

Træning for patienter med gigt

GLA:D® står for ”Godt Liv med Artrose i Danmark”. Træningen henvender sig til dig, der har artrose (slidgigt) i knæ og/eller hofte.

GLA:D® så dagens lys i 2013 og er udviklet af Professor Ewa Roos og Postdoc Søren T Skou fra Syddansk Universitet. Metoden anvendes overalt i landet og støttes af Gigtforeningen. Du kan læse mere om konceptet på glaid.dk.

Formålet er, at du igennem træning og undervisning har mulighed for at reducere smerter og forbedre dit funktionsniveau, så dagligdagen bliver lettere. Træningen kan for nogle betyde, at man kan udskyde eller endda helt undgå en operation.

Et GLA:D® forløb strækker sig over 6-8 uger med 2 ugentlige holdtræninger sammen med en fysioterapeut. Før du starter på træningen, vil du blive testet og der udarbejdes et forløb, der tilpasses dig bedst muligt. I slutningen af forløbet testes du igen, så du kan se, hvor meget du har forbedret dig under forløbet.

Du vil også få undervisning i artrosens kendetegn, symptomer og behandlingsmuligheder.

På Fabrikken – Center for sundhed, har vi certificerede GLA:D® fysioterapeuter og vi opretter løbende hold.

GLA:D knæ

I GLA:D®-forløbene for knæ og hofte arbejdes der med neuromuskulær træning, som bl.a. sigter mod at bedre stabiliteten for musklerne omkring leddet, biomekaniske principper, muskelstyrke og funktionelle egenskaber. Denne type træning adskiller sig væsentligt fra andre træningsformer og kræver optimalt set jævnlig korrektion og justering afhængig af smerteresponsen.

Træningsprogrammet tager udgangspunkt i NEMEX-programmet. NEMEX er forkortelsen af NEuroMuscular EXercise, som betyder neuromuskulær træning og bygger på neuromuskulære principper og fokuserer på, hvordan det artroseramte led belastes. Formålet er at optimere funktionen i leddet, og at gennemføre træningsøvelser med god kvalitet.

Som patient udfører man et træningsprogram, som er tilpasset den enkelte ud fra funktionsniveau, smerterespons og mål. For at opnå det bedste resultat tilstræbes det, at træningen gennemføres to gange om ugen, minimum 12 gange under vejledning af en GLA:D®-terapeut.

Hvis man ønsker det, kan træningen eller en del af træningen udføres hjemme. Dette bør dog først ske, når man er grundigt instrueret i træningsprogrammet og studier har vist bedre effekt, hvis man modtager flere vejledte træninger, hvor der i højere grad gives feedback, justeres og korrigeres.

Alle kan deltage i træningen uanset grad af artrose, smerter og kropslig formåen, og selv den i forvejen aktive patient bliver udfordret med henblik på kvalitet og kontrol i øvelserne og kan forvente samme forbedring i smerte som den mindre aktive patient.

Når træningsforløbet er gennemført, skal man gerne have opnået tilstrækkelig viden til i fremtiden at justere og udføre sin træning afhængigt af symptomer og funktion. Efter træningsforløbet bør man fortsætte træningen, tilpasset de muligheder og behov man har i hverdagen, og fastholde den gode kvalitet i øvelserne man lærer i GLA:D®.

Smerter & røntgen

Du kan ikke have for meget eller for lidt artrose (slidgigt) på et røntgenbillede til at deltage i GLA:D®. Der er ofte dårlig sammenhæng mellem røntgenfund og symptomer og uanset hvor slidt dit led ser ud på røntgen, kan du forvente det samme gode resultat af træning. Det er heller ikke nødvendigt at have et røntgenbillede inden start, da du kan blive diagnosticeret med artrose ved en klinisk undersøgelse af en fagperson.

Du kan som udgangspunkt heller ikke have for få eller for mange smerter til at starte et GLA:D®-forløb. Hvis du har artrose i knæ/hofte, så er det GLA:D®-terapeutens opgave at tilpasse din træning, så den er optimal for dig. Det kan dog være godt at være forberedt på, at det er normalt at opleve opblussen af symptomer undervejs i forløbet. Dette kaldes ”pain flares”, er ikke skadeligt og betragtes som almindeligt for artroseramte led. Studier viser at disse symptomer aftager, jo længere tid du har trænet. Efter nogle uger oplever de færreste opblussen ved træning.

Hvis du oplever forværring af dine symptomer ved opstart af et GLA:D®-forløb, så fortvivl ikke. Det er helt normalt at de ømme led og de omkringliggende muskler ”brokker sig” over de nye arbejdsforhold og vævet skal bruge tid på at tilpasse sig træningen. Din GLA:D®-terapeut vil sætte dig ind i de smerteregler du skal kende og vil korrigere din træning herefter. Sørg altid for at holde din GLA:D®-terapeut opdateret på dit smertemønster, da det kan have afgørende betydning for resultatet af dit forløb.