Priser – Fabrikken

Enough Said...
More about me

Alle patienter starter med en førstegang konsultation hos mig hvor du vil blive grundig udredt. Din baggrund, din aktuelle situation og min kliniske undersøgelse danner baggrund for det videre behandlings- og træningsforløb. Det er vigtigt at få et grundigt kendskab til dine smerter/udfordringer så vi sammen kan tilrettelægge den rette behandlingsstrategi, hvor der tages hensyn til alle forhold.

Førstegangs konsultation á 45 minutters varighed          450,- kr.

Normal behandling á 30 minutters varighed                     350,- kr.

Holdtræning                                                                              114,- kr. *

Programlægning til fitness á 60 minutters varighed        550,- kr.

Behandling med shockwave:

Første gang                                                                                663,74 kr.*

Efterfølgende behandlinger                                                   565,87 kr.*

 

*Prisen for holdtræning og shockwave er den samme som hvis du havde en henvisning og fik tilskud fra den offentlige sygesikring.

Da klinikken ikke har noget ydernummer og derfor arbejder uden tilskud fra den offentlige sygesikring, er henvisning fra egen læge eller anden speciallæge ikke nødvendig. Det er dog vigtigt at understrege, at du stadig får tilskud fra Sygeforsikringen “danmark” selvom du ikke har en henvisning.

Tilskud fra Sygeforsikringen “danmark”

Førstegangs konsultation          133,- kr.

Normalbehandling                       88,- kr.

Holdtræning                                  55,- kr.

 

Jeg samarbejder med en række forsikringsselskaber – herunder også sundhedsforsikringer. Ring og forhør dit forsikringsselskab om de dækker dine behandlinger helt eller delvist.